Jag arbetar som journalist och föreläsare. Under sommaren genomgår den här hemsidan välbehövligt underhållsarbete. Återkom gärna snart igen!

Välkommen till Annika Taesler

och Sprakande!